15 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Ziya Gökalp - Türk Uygarlığı Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

................................................................79Demir Bayramı............................................................79Kımız İle Kurban..........................................................80Ayzıt'ın Yaz Töreni........................................................80VIAltay Türkleri'nde Bay Ülgen'e KurbanKesilmesi.................................................................... 80Büyüsel Tören............................................................8021. TOYONİZM VE...