73 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Zihniyetler - Alex Mucchielli - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...ransoluşturanantropolojikçerçeveninsınırlarınıbelirlemeyeçalışmakiçin,.·şusorularıkendikendimizesormakgerekir.Herinsanınzo-runluolarakilişkide'olacağıdurumlarnelerdir?Budurumlardaönlerinehangitercihlerçıkar?25Tarihçiler,sosyologlarvepsikologlarbusorula-rabellisayıdayanıtgetirdiler.Buyanıtlanhızlagözdengeçirelim.Zamanlailgilitasarımlarvekonuyuinceleyen-lerinzamanakarşıtutumlantarihboyuncadeğiş-..mişolsabile,insanlarherzamanbudüğümniteli-ğin,denesneyleilgilenmişlerdir.İlkeltoplumların. devrevivete...