10 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

Zeki Velidi Togan - Umumi Türk Tarihine Giriş

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 55 MB

...-rimli olarak çalışabilmesi, ancak muntazam seminer mesaisi, doçent ve ilmî yardımcılar ile talebeler arasında düzenlenmiş bir işbirliği sayesinde mümkün olabilir. İhtiyacı tatmin edecek üniversite kütüphaneleri olmayınca, hocalara, kendi sahalarında seminer ve enstitüler vücuda getirerek, onların kütüpha-nelerini ve koleksiyonlarını zenginleştirerek çalışmak imkânı verilmelidir. 1927 yılında tarih hocası olarak tayin olunduğumdanberi Avrupa kitapçıları nice ölmüş profesörün kütüphanesini sattıl...