2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Zeki Velidi Toğan - Emir Timurun Soyuna Dair Bir Araştırma

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...-tertibvesıralamaçağatayHanzamanındaolduğugi bi d eva mediyordu. YaniçağatayUlusunun4direğiBa rlas, Celay ir ,Sünit ve SulduzBin lik-lerindenibar et idi k i,ÇağataylardaııKaz a nHanzamanındada vaz i-yetbuminva lÜZer eolup, BarlasBinliğininadıH ezare-IUluğ~linkadıile herzama n bu dörtulusunönündezikredilmiştir.Reşidüddin,sadeceAylangızNoy a ng ibi boyve Binlik em ir ler ininadlarınıbe-lirtmcmiştlr,Şu'b-jPcncgane'd eki. KaraçarNoya nBuzancerCanclmu Nek-tak urukundanid i .kaydıdaçokmühimdi r.Ya niR...