78 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Zafer Toprak - Milli İktisat-Milli Burjuvazi- Türkiye'de Ekonomi Ve Toplum 1908-1950

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

Yirminci yüzyılın ilk yarısı Türkiye'de ulus-devlet kuruculuğu dönemidir. Bu tür bir dokunun maddi tabanını oluşturma kaygısıyla "milli iktisat" diye anılan bir siyaset benimsenmiştir. Milli iktisat, devletin ekonomiyi yönlendirdiği bir politikadır. Aynı yıllar "milli burjuvazi" diye adlandırılan orta katmanın siyasete ağırlığını koyduğu bir evredir. Milli iktisat, iki dünya savaşı arasında "devletçilik" adını almıştır. Milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik Cumhuriyetin II. Meşrutiyetten devraldığı ilkelerdir ve Milli Mücadele ertesi siyasal dönüşümlere, laik Cumhuriyetin benimsenişine karşın iki dönemi bütünleyen ekseni oluştururlar. Bu kitapta çözülen bir imparatorlukta yeşeren millet bilincinin ekonomik tarafını okuyacaksınız. Türkiye'de, Batı'ya kafa kaldıran, görece müstakil mahalli "burjuva" düşünüşünün ilk evresini izleyeceksiniz.