17 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Yusuf Hikmet Bayur - Türk Tarihinin Ana Hatları

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 63 MB

...usta çalışacaklara umumî bir istikamet ve hedef gösteriyoruz. ikinci bir maksadımız da kâinatın teşekkülüne, beşerin zuhuruna ve beşer hayatının tarihî de­virlerden evvelki mazisine dair, yakın zamanlara kadar itibarda bulunan yanlış telâkkilerin önüne geçmektir. Yahudilerin mukaddes saydıkları efsa­nelerden çıkan bu telâkkiler membalann tenkidi ile, ve son zamanların ilmî keşif lerile artık ta­mamen kıymetini kaybetmiştir. Tenkidi tarihe ve tabiî ilimlere dayanılarak kurulan faraziyeler el­bett...