17 The Download
0 Comment
21.05.2020 Upload date

Yuri B. Chernyak & Robert M. Rose - Bil Bakalım

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...l paylaşabilirler? '!PJ!>ıeıe6 >ıawı!6 eıAa�!� J!q �oq eı>ınıunl}o� eAauez -oe U!�! >ıewJııdeA eıa�eı J!q ·uepunl}npıo ıl}ıııı>ı a�!� apu,weugp U!SllSA eı>ı!119ZQ :nond! 23 Tırtıl 5} İlkbaharda günde 12 saat gün ışığı olur. Bir tırtıl, gündüzleri düz bir duvara saatte 1 ayakıaı ua)fmAn eJuos ueı>ııı§eın auısadaı uue11np ııııı.L :nond! Yüz Yıkama 6} Ellerinizi sıvı azotla (77 Kelvin veya -196°C) hiç zarar gör­meden yıkamanız mümkündür. Bunun nasıl olacağını açıklayın. ·zıu!SJapaı§a)f ıuı�ıpıe>ı a...