2 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Yurdakök Murat - Sümercedeki Türkçe Tıbbi Sözcükler

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 83 B

Yurdakök Murat - Sümercedeki Türkçe Tıbbi Sözcükler

M.Ö. 3100-1800 yılları arasında yaşamış olan
Sümerlerin dilinde, Türkçe kökenli 168 sözcük
vardır. Bu sayı azımsanamayacak kadar fazladır.
Çünkü iki Hint-Avrupa dili arasındaki ortak
sözcüklerin sayısı da bu kadardır. Her şeyden
önce Sümerlerin dilleri muhakkak Türkçe değildir,
Türkçe ile hısım da değildir; tamamen başka
bir dildir. Ayrıca Sümerlerin Orta Asya’dan
geldiklerini gösteren herhangi bir delil da yoktur.
Sümerler dillerindeki Türkçe sözcükleri büyük
bir olasılıkla tıpkı dönemde, derhal kuzeylerinde,
bugünkü Irak’ın kuzey yarısında yaşamış olan
Subarlardan almışlardır. Subar Türkçe olup
“su eri”, “su adamı”, “ırmak adamı” anlamına
gelir. Subar ve Sümer sözcükleri arasında da
benzerlik vardır. Sümerler kendilerine Kenger;
onların batısında yaşayan Sami asıllı Akadlar
Kengerlere, Sumar derlerdi. Sümercedeki Türkçe
sözcüklerin Ural-Altay dilleriyle tıpkı özellikler
taşıyan doğularındaki komşuları Elamlardan
aldıkları da ileri sürülmüştür.