17 The Download
0 Comment
21.12.2019 Upload date

Yümni Sezen - Hümanizm Ve Atatürk Devrimleri - Ayışığı Kitaplığı

Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

Yümni Sezen'in Hümanizm ve Atatürk Devrimleri adlı bu yeni incelemesi, Kemalist ideolojinin dünya görüşü, hayat felsefesi kültür ve toplumsal dinamiklerine hümanizm açısından yorumcu ve analizci bir metedoloji yaklaşımı ortaya koymaktadır. Devrimler stratejisinin alkışa, beğeniye yönelik bir sosyal mannerizmin fetiş durumuna getirildiği bir bunalım döneminden Sezen'in akılcı ve kavrayıcı gerçek tarihi perspektife saygılı düşünce sistemlerini post modernist bir eleştirel zihniyetle ele almış bulunması takdire şayandır