14 The Download
0 Comment
15.04.2020 Upload date

Yılmaz Gruda - Şu Bizim Tiyatromuz - Koza Yay-1976-Cs

Tiyatro

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

... bu. Ayrıca sorun bakalım ·Daha önceleri nere­deydiniz?,,) Oysa, iyice sindirilmiş bir bilgi gör­gü, beğeni ve bilince dayanan bu işi, bizde ... Canım, bırakın Alla'şkına! Bir perdeyi, her gece, tiyatro sanatının gerekirleriyle açın da üst tarafına karışmayın. CYa da bir oyunu tiyatro 15 sanatının gerekirleriyle yazın da). Bu furyada, bu kadarı bile yeter! (Buradaki cyeter· sözcüğü, tiyatronun ·küşadı·; ya da yazarlık «sıfatı· nasıl­sa alındığı için söylenmiştir.) • Frenklerden örnek vermiyeyim ...