2 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Yehuda Amihay - Seçme Şiirler - Oğlak Yayınları

Dünya Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 493 KB

...YEISEÇME ŞİİRLERı; ■> ı; ıs i y a t ş / / rYehuda Amihay'dan Seçilmiş Şiirlerİngilizce'den çevirenler:Roni Margulies ve Hulusi ÖzoklavmOĞLA K/ EDEBİYAT/ŞİİR1 elıııda \milıa\ 'dan Seçilmiş fiil ler / \ clmda \ıııilıa\^ koni Margıılics \c I lıılıısi Özokla\ /'Oğlak fa,\incilik\e Reklamcılık l.ld. Şii.. I00G llıı çevirinin lıüliin haklan saklıdır Tamlım için yapılacak kısa almlılanıı dışında \av mirinin va/ılı ızııi olmaksızın hiçini' volin çngallılanıaz.kitap ve genel kısarım: Serdar lli'nlı Kapak...