16 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Yazı Ve Yoksulluk - Latife Tekin, İskender Savaşır

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 987 KB

...fke mi yatıyor? Latife Tekin : Bir kere Sevgi Arsız Ölüm'den Gece Dersleri'ne ta­mamen yazma serüveninin çizdiği bir yol var. Bir de tabii kendi ku­şağımla ilgili kurduğum feci bir düşün kırıklığı ... Bizim kuşağın verili bütün düşünce ve davranış biçimlerini kırabileceğini umu­yordum. Bunun da nedeni, bizim kuşağın dünyaya belki de aşın bir belirlenmişlik konumundan başlamış olması. Yani kendisini bil .. tün düşünsel ve politik dinamikleri kendisinden önce oluşmuş bir hareket içinde buldu. Sonr...