9 The Download
0 Comment
02.12.2020 Upload date

Yasin Durak - Emeğin Tevekkülü - İletişim Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...msa1/kültürel bağlamın ne olduğu sorusudur. Araştırmanın çalışma ilişkileri üzerine odaklanmasının nedeni, çalışma ilişkilerinde sınıf ilişkilerinin net bir görü­nümünün söz konusu olmasıdır. Bununla beraber araştır­mada söz konusu çalışma ilişkileri, yeni birikim rejiminin teşvik ettiği yegane ekonomik örgütlenme biçimi olan KO­Bl'lere odaklanarak incelenmiş, ağır sanayi ve büyük işlet­meler kapsam dışı bırakılmıştır. KOBl'ler dindar-muhafa­zakar burjuvazinin elde tuttuğu birikimin temel unsurl...