62 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Yaşar Nuri Öztürk - İslam Nasıl Yozlaştırıldı

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...aklar ve kamu menfaatlarındandır; itikadla il­gisi yoktur. Gerçi akaidle (inançla) ilgili telif edilen İs-lamî eserlerde de bu meseleden uzun uzadıya bahsedil­mektedir. Fakat bu, hilafet meselesinin İslamî akideler­den sayıldığı için değildir. Belki bu mesele etrafında sonradan oluşan birtakım hurafe ve bâtıl fikirleri iptal etmek ve reddetmek içindir. Bu noktayı İslam âlimleri kitaplarında beyan ederler." Fırkalar Meselesi: "Bilirsiniz ki İslam âleminde Asr-ı saadetten sonra muhtelif fırkalar v...