66 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Yapay Zekâ - Jean-Paul Haton & Marie-Christine Haton

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 25 MB

...kineleri biraz zekâ ile donatma meselesini ele aldılar. Böylelikle 1950’de matematikçi A. Turing bir makinenin zeki olup olmadığına karar verme olanağı tanıyan bir test ortaya koydu. Temel kuralı tartışmalı olmakla birlikte bu test, bu dönemden itibaren bilgisayarla­rın ”zekâ"sına verilen önemi gayet iyi göstermekte- dir.2. Gelişmenin Önemli Evreleri - YZ’nin tari­hi çok şematik olarak dört evreye bölünebilir:- Karşılaşılan sorunlardaki büyük güçlükleri henüz tam olarak tartamamış olan araştırma...