46 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Y. N. Rozaliyev - Türkiye'de Sınıflar Ve Sınıf Mücadeleleri - Belge Yayınları

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...a verirken, daha «sert» gerici bir politika gütmeye çalışırken ve sık sık maceracılık eğilimi gösterir­ken, burjuvazinin diğer tabakalarının temsilcileri de tered­düt ve kararsızlık göstermekte, bu durumdan kurtulmak için sürekli olarak bir çıkış yolu aramaktadırlar. Bugünkü Tür­kiye’de küçük burjuva aydınlarının, köylülüğün, zanaatkar­ların, şehir ve köy yarı - proleterlerinin ileri sürdüğü prole­ter olmayan sosyalizm (nonproletarian socialism) düşünce­lerinin yayılması bir raslantı değildir. E...