0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Y 80 260

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...ayli artmı, durumda Hrapla' matan. ,öre ABO'nin dLt yardım için verdıai he- 100 doların 20 cent'i annalorlerin cebine ,in' yor. Dı, "yardım"la.fımacılıj(ın den elde edilen karların yılda 100 milyon doları bulduQ:u da hesaplanıyor ABO'nin Ounya Bankası Ci bi IÖziim ona "uluslararası (inans kuruluşları" tarafından u,elanan "yardımlar" için de kendi çıkar larını ,özönunde ıuttuau açıkçe .öyleniyor. ABD Dışi-,Ieri Baka· nı Cyru. Vence bu konuda ,un· ları sOyluyor "[)Unya Bankesı ve Asya, Afrika, lAt...