0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Y 80 249

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...JCer onurlu yurtta,lann kanına buladı. Amın. Nısan Devriml'nln dli,manlanyl. l,blrllRI yapb. Dışardan yapılan müdahalenin", H, Amın tara­Cından ülke-lçindt ba,laWan terörün demokratik dli-7.ene yönelık gerçek bır tehdll yanıtıRı ko,uIIaıda Afpnistan'da sadece dıı uldmy. deeU •• ynı zam. nd. egemenIIRI gaspeden kl,lye de k."ı çıkan yürl .. ver Jlliçler bulunuyordu. Bu güçler halkın desURlne day,' n.,.,k Amın' devirdDer. OIkede devrimci yau1ar ve hukuk düzenı yeniden kuruldu. DemoknUk Halk Par· ti...