0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Y 78 188

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...ılan maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Ne var ki, aradan geçen zaman zarfında topumsal geliş­meler aşama kaydetmiş ve anayasal düzeyde ye­ni yorumlar ortaya çıkmıştır. Özellikle, Devle­tin, QJmhuriyet niteliğinin unsurlarını genişle­ten bir anlayışın ortaya çıkması, Anayasa Mah­kemesi'nin yorumunda farklı çağdaş düşüncele­rin geliştiğini de göstermektedir. Bu gelişmele­rin ışığında Anayasa Mahkemesi'nin 141-142 konusunda değişik yaklaşımı olabileceği ihti­mali dUşOnülmelid...