0 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Y 78 170

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...lkın dayanmaanı atlamaklada. Bu belae ,imdiden olum· lu ıonuçlarını, ıomut ıonuçlannı verme­ye bqlam..ı, ııyıtabilir. Cllnkü bu belge· yi imza1arnamıza v_le olan iezi ve ,ö· I'ÜlJmeler .... nda çok önemli buı so· mut an1qmalara da vanlacak_ Bu anda özemIde Sovyet So.yüat Cumhuriyetler Birlili ile Türkiye aruanda..ld ekonomik m,kiler bakımından yeni çCırlaı yeni ufuklar açıklı_ Türkiye ilk kez u:ı.un va· deli bir ticaret anlaşmaana Sovyet Soı· yü'" Cumhuriyetleri BirUIi ile girmiş oluyor. Edindil...