0 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Y 75 004

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...iyi konımak için. Diğeri,daha sonraki bir aşamada demokrasiyi kıırtarmak için. Bıı iş, sosyalistlerin işi. Bıı iş, işçi sınıfının işi. işçi sımfının bilinçli ve disiPlinli örgiitler­inin. BU iŞ;N bir niteliği var. Devredilemez bir iş olması. Sosya -listler bıı görevi kimseye devredemezler. Çibıkü kimse yapamaz. Eğer de..'f!f!s!erlerse bıı görevin yapılmasUluı tehlikeye girmesi bir yana "bız ne yaparsak yapalım, sol bizi desteklemeye mecbur" tez.. leri haklılık kazanır. Türkiye 'de demokratik gel...