11 The Download
0 Comment
28.05.2020 Upload date

Witold Rybczynski - Vida İle Tornavida - Tübitak Yayınları

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...eler ve giderek buhar makinesinin yapımının da yolunu açmıştır. Krankın ilk çağda da var olduğuna ilişkin maddi ya da yazılı bir kanıt bulunmamaktadır -bilebildiği­miz kadarıyla bu, ortaçağ Avrupasının bir buluşu­dur." Krankı gösteren en eski resim, günümüzde sayl"iyelerdeki göllerle kent parklarında çokça bu­lunan ve ayakla çalıştırılan pedallı kayıklara ben­zer, elle çalışan krank düzenekli kayık çizimlerini gösteren bir on dördüncü yüzyıl ortaçağ elyazma­sında bulunmaktadır.7 I3avyera'da 1405...