22 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

William Montgomary Watt - Müslüman Hristiyan Diyaloğu

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...k kabul edildi. Grek düşüncesindeki daha sonraki bir safha, Mesih'in Baba gibi aynı varlıktan olduğu (homoosios) benzer varlıktan (homoio­usios) olmadığı şeklindeki Konstantinapol Konsilinde (381) ka­bul edilen teslis doktrininden esas olarak sorumlulularından biri olan Nyss'lı Gregory'nın çalışmasında görülebilir. Gregory, Me­sih'te, Babanınkiyle aynı olan yani, hayat ve sağlık verme, arıtma ve yol gösterme gibi fiilleri gördüğümüzü vurgular. Gregory için insan teki, esas itibarıyla bedeninkiyl...