43 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Werner Bonefeld & John Holloway - Küreselleşme Çağında Para Ve Sınıf Mücadelesi

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...işkilerinin istikrarsızlaşm asın ı kapsar. Genişlemed politikalar emek soru­nuna çare olmaktan çıkıp, sermayenin emeği bütünlcştirmcsine karşı koyan temel sorun hali ne gelmiştir. 1970'ler boyunca devletlerin kredi sistemini destekleme ka­pasiteleri, merkez bankası rezervleri aracılığıyla para garantisi artan bir oranda şüpheli hale geldikçe kademeli olarak aşındı. 1971 banka iflaslarını takiben, 1976 ve 1977'de bankalar, hepsi de ödemelerinin ertelenmesi talebinde bulunan Arjantin, Türki­ye, Pe...