57 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

W. W. Rostow – İktisadi Gelişmelerin Merhaleleri

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Bu Kitap, bir iktisat tarihçisinin çağdaş tarihin seyri konusunda yaptığı bir genellemeyi göstermektedir. Burada tarihin seyri, birbirini takip eden büyüme merhaleleri halinde ele alınmıştır.

Her milli ekonominin tarihi seyrini bu boyutta büyüme merhaleleri halinde tasvir ve izah etmenin olası ve faydalı olabileceği kanaatına varılmıştır. Gelişme merhaleleri görüşü hem iktisadi büyüme yüzeyinde bir nazariye, hem de, bütünüyle çağdaş tarihe ait bir nazariye teşkil etmektedir.

Gelişme merhalelerinin tahlili, Karl Marx'ın çağdaş tarih nazariyesine karşı bir seçenek teşkil etmekte ve Marx'ın meselelere bakış tarzı ile son bölümde bir mukayese yapılmaya çalışılmaktadır.

Buradaki tahlilde, tüm cemiyetlerdeki gelişmeler iktisadi bakımdan ele alınmakla beraber, bu görüş tarzı siyasetin, sosyal organizasyonun ve kültürün sadece ekonomiden çıkmış ve ona dayanan bir üstyapı olduğu manasına gelmez. aksine, daha başlangıçtanberi Marx'ın sırt çevirdiği ve Engels'in de ancak son senelerde öğrenmek istediği bir bakış kabul edilmiştir: Yani cemiyetin muhtelif sektörleri birbirleriyle karşılıklı etki halindedirler. İktisadi değişmenin siyasi ve içtimai neticeleri olmakla beraber, burada iktisadi değişme de iktisadi kuvvetler kadar siyasi ve sosyal kuvvetlerin de bir neticesi olarak görülmüştür.