1 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Virginia Danielson - Mısır'ın Sesi Ümmü Gülsüm - Bağlam Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...a bu­lunmuşlardır. Aynı zamanda kimi Avrupa'da eğitim görmüş avu­kat, doktor, öğretmen, gazeteci, tüccar ve bürokratlardan oluşan yüksek meslek sahibi ve çok yönlü bir sınıf ortaya çıkmıştır. Kıya­fetleri ve davranışları ile en Batılılaşmış Mısırlılar olarak görülseler de Berque bunun "kesinlikle ecnebi değerlerine bağlılık anlamına gelmediğine" dikkat çeker.75 Onun yerine bu duruma, mesleklerinin çoğu zaman gerektirdiği yeni teknolojiye olan ilgilerinin bir göster­gesi olarak bakılabilir. Bu gr...