2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Veysel Bozkurt - Endüstriyel Post-Endüstriyel Dönüşüm - Ekin Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...L TOPLUMUN GELiŞi VE EMEK ......................... 173 1. Çalışma Hayatının Yeniden Örgütlenmesi, Yeni Teknolojiler ve Emek ................................................................. 173 2. Yeni Topluma Geçiş Sürecinde istihdam ........................................... 177 a. 1990'1arda istihdam ve Artan işsizlik ............................................ 177 b. istihdamdaYeniden Yapılanma: Hizmet ve Enformasyon Sektörü ...................................................................