35 The Download
0 Comment
02.01.2020 Upload date

Vedii İlmen - 1. Ve 2. Haçlı Seferleri Vakayinamesi

Avrupa Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

İ. S. 1098 yılında, yani bu toprakları Türkler aldıktan elli bir sene sonra Alexius Konstantinopolis'te imparatorken, Yaği-Siyan (Aksin) adlı Türk, Ebu el Fatıh tarafından Antakya'ya vali atanmışken, Mısırlı Efdal da Kudüs'deydi. Kendisi iki sene önce Türkler'den Sükman ve kardeşlerini, Artuk'un oğullarını, almıştı. Bütün deniz kıyısı Mısırlılar'ın elindeydi. Hatim'in oğlu Teodor Kurbalat Urhoy (Urfa)'daydı. Kendisi, kenti Türkler'den kurtarmış ve imparatora vermek için bekliyordu...