15 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Vedat Nedim Tör - Kemalizmin Dramı

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...ine ve yararına olan herşeyi önceden iyi­ce saptar, açıkça söyler ve mertçe uygular. Onun için Kemalist ideolojinin ve Kemalist demokrasinin en bü­yük düşmanı «Demagoji»dir. Halkın hoşuna gideni, hal­kın doğru sandığını değil, halkın yararına olanı söyle­mek ve gerçekleştirmek için savaşmak Kemalist idea­lizmin ana şartıdır. 27 Atatürk, bütün devrimci hareketlerinde, çokluk, en yakın arkadaşları tarafından bile yalnız bırakıldı. Ona gerçekten inanandan çok, inanır gibi görünen dostları vardı. Hi...