35 The Download
0 Comment
21.05.2020 Upload date

V. V. Barthold - Orta Asya Türk Tarihi (Dersleri) - Çağlar Yayınları, 1. Basım, 2004

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...öğrenmek mümkündür. Fakat Osmanlı tarihçilerinin lisanı da Türkçe’ye nazaran daha ziyade Arapça ve Farsça kelimelerle dolu olduğundan Türk kavminin ekseriyeti tara­fından anlaşılmaz bir derecede ve bir Türkoloji mütehassısını az alaka­dar eder bir halde kalmıştır. Halis ve saf Türkçe lisanıyla yazılan tarihî eserler ise tamamen yok denilse yeridir. Bu cihettendir ki bir İran mü­tehassısı İran tarihçisi olamadığı gibi (malumdur ki Moğol devrine ka- darki İran tarihini Acemce değil Arapça ve Yunan...