11 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

V. I. Lenin - Halkın Dostları Kimlerdir Ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Mücadele Eder

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...nlikle yanlış olduğunu bilir. Bu konuda, Bay Mihailovski'nin, onaltı yıl önce sıradan bir burjuva yazarı olan Bay Y. Yukovski'ylel41 tartışır­ken, Marx hakkında neler yazdığı hatırlanmadan geçilemez. Belki zaman farklıydı, belki duygular daha tazeydi; ne olursa ol­sun, Bay Mihailovski'nin makalesinin gerek tonu, gerekse içeri­ği bütünüyle farklıydı. "Marx Kapital'inden söz ederken, 'bu eserin nihai amacı modem toplumun ekonomik hareket yasasını gözler önüne ser­mektedir' diyor ve programına sıkı...