30 The Download
0 Comment
18.12.2019 Upload date

Umut Tümay Arslan - Bu Kabuslar Neden Cemil

Sinema

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Popüler sinema her süre kolektif arzu ve kaygıları seslendiren imgelerle doludur. Bu Yeşilçam için de geçerli. 70'li yılların Yeşilçam filmlerinde yer bulan imgeler de birçok süre modernleşmenin ve kapitalizmin sonuçlarına bağlı kolektif huzursuzluk, endişe ve arzulara tercüman olmuşlardır. Kuşkusuz değişik biçimlerde. Dönemin Yeşilçam filmlerinde çok değişik ses birlikte işitilir. Bunlardan bir tanesi güç ve intikam peşindeki saldırgan bir erkeğin sesidir. Hesap soran, başkalarına sınırını bildirmek isteyen, her şeyi denetim etmeyi arzulayan, bu arzusunun karşısına dikilen her tür engeli sınırsız bir şiddet kullanarak ortadan kaldıran bir erkeğin sesidir bu.
Bu Kâbuslar Neden Cemil? bu sesi, bu sesin işitildiği erkek filmlerini konu alıyor. İki esas soru var: İlki, ne oldu da, Yeşilçam'ın herzaman anadili olmuş olan melodramın sesi, 70'lerle birlikte eril bir sese teslim oldu? Kolektif kaygıyı yatıştırmakta sıklıkla başvurulan Kurtarıcı Kahraman figürünün erkekliğin korkularıyla ilişkisini nasıl anlamalıyız? Diğeri, Türkiye'nin tıpkı dönemde yaşadığı siyasi, kültürel ve toplumsal hareketlenmenin Yeşilçamdaki izdüşümünü erkek filmlerinde nasıl kaydedebiliriz?
Baba, oğul, koca, sevgili olarak erkek-ezik ya da kahraman, polis ya da militan, patron ya da işçi, adil ya da değil, Türkiye erkekliğinin hallerinin, popüler sinema üzerinden ne denli başarıyla okunabileceğini kanıtlıyor bu kitap.