11 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Türkiye Teşkilat Ve İdare Tarihi - İlber Ortaylı

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

............................................................................ 311 Osmanlı Şehirlerinde Yapı İşlerininOüzenlenişi ve Yapı Örgütü .................................................................. 318 Gayrimüslim Malıailelerindeki imar Denetimi ............ 322 B. Kentsel ve Bölgesel Ulaşım Sistemi ve Ticari Örgütlenme ........................................................ 324 Endüstri Öncesi Toplumda Ulaştırma Sorunlan .......... 325 Kapitülasyonlar Hakkında ...........................