11 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Türkiye Ormanları Ve Ormancılık - Yücel Çağlar - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...e piknik ateşleri gösterilebilmektedir. Sanılmaktadır ki, bu tür davranışlardan kaçmılabi- lirse ormanlar korunabilir. Açıktır ki, bu türden bil­gilendirme çabaları insanların ormanı koruma ge­reğini kavrayabilmelerine, bilince dönüştürebilme­lerine yetmez. Bunun için koruyacakları varlığı tüm yanlarıyla tanımaları; zarar verebilecek tutum ve davranışları, yaklaşım biçimlerini, giderek, bu Iüt tutum ve davTanışVara yol açan nedenleri de bil­meleri gerekecektir.9Ormanlar Yalnızca Bir Ağaç Toplulu...