0 The Download
0 Comment
28.05.2020 Upload date

Türkiye’De Bilim Tarihi - Yavuz Unat

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 217 KB

...knoloji ve Tıp Tarihi Çalımaları (1973-1998), Editör: Feza Günergun, Ankara 2000, s. 89-121. 12 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin tarihi için bkz. Azmi Süslü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 50 Yıllık Tarihi, Ankara 1986; Hasan Âli Yücel, Maarif Vekâleti, Millî ef ve Cumhurreisimizin Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni Ziyaretleri ve Fakülte’nin Yeni Binasında Tedrisata Balaması, Đstanbul 1941. 5 tamamlandı. Felsefe Zümresi’nin lisans eğitimine ise 1940’da baladı. Lacombe’un 1942...