19 The Download
0 Comment
28.05.2020 Upload date

Türker Baş & Ulun Akturan - Nitel Araştırma Yöntemleri (Nvivo 7.0 İle Nitel Veri Analizi) - Seçkin

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...geçmeye ka­rar vermiş ve şirketin başına, aiksini bir trafik kabasında yitirdikten sonra kendini emekliye ayıran, sektörün deneyimli ismi Faruk Ağoğlu’nugetirmiştir Ağrğlu şirkete glm esi ik birlikte birtakım kararlar almış, ancak şirketin kö-Örnek olayımızı inceleyen farklı araştırmacılar, konuyu farklı yön­leriyle değerlendirecek ve farklı şekillerde ele alacaktandır.• Bazı araştırmacılar başansızlığın, Ağoğlu’nun devam eden psiko­lojik sorunlardan kaynaklandığını düşünebilirler.• Bazı araştır...