5 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Türk Tarihinin Başlangıcı-Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...r. Yoksa Türkler bu yörelerde aralıksız, uzun yüzyıllar yaşamışlardır, t.ö. Sürye'deki Kaş'lardan tarihçi Strabon Kos adiyle söz ettiği gibi Hazreti Muhammed zamanında da Türklerin bu yörelerdeki varlığından ve güçlerinden hadislerde de önemli kayıtlar vardır3. Kaldı ki, Hazret-i Muhammed'den önce, Mekke'nin anahtarı-nın muhafızı olan Huza'a kabilesinin Türk asıllı olduğu Emir Kuzay gibi adlardan esinlenerek söylenebilir (bkz. islam Ansiklopedisi Huza'a). Türkler, Mezopotamya'da, Sümer ülkesinde...