3 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Türk Osrta Asya Türk Tarihi (1)

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

..............83Çin Seferi.......................................................................................................83Do¤u Türkistan Seferi...................................................................................83Harezm Seferi................................................................................................84Cengiz Ka¤an’dan Sonra Mo¤ol ‹mparatorlu¤u..........................................86Mo¤ollarda Devlet Yönetimi..............................................