21 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Turk Musikisi

Müzik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Paris Konservatuvarıprofesörlerinden ALBERTLAVIGNAC'ın kurucusu olduğuEncylo-pedie le da Musique et Dictionnaire du Conservatoire (Musiki Ansiklopedisi ve Konservatuvar Lügati isimli dünyaca tanınmış ansiklopedinin 1922 basımlı birinci kısmı Histoire de la Musi-que (Musiki Tarihi) başlığını taşımakta ve 25 ülkenin musikisi konusunda geniş bilgi vermektedir.

Bu ansiklopedinin 2945-3064 sayfaları arasındaki Turquie başlıklı kısmı Türk musikisinin son yüzyıldaki geniş bilginlerinden Rauf Yekta Bey merhum tarafından 1913 'de Fransızca olarak yazılmıştır. Türk musikisinin ne olduğunu ilmî olarak Batı'ya anlatan bu bölüm başlıbaşına bir eser hüviyetindedir.

Bu eser aracılığıyla Türk musikisinin böyle önemli bir ansiklopedide yer alması ve bunu da Rauf Yekta Bey'in yazmış bulunması, onun millî hudutlar dışına taşan değer ve ehliyetinin açık bir delilidir...