6 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Turk Dili Tarihi 1-Ahmet Caferoglu

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...olklorda ve nihayet itikatta, gelenek ve görenekte, her nevi menkulatta ak­setrn:ş olan manevi hayatın bütün heyetini mesela: kafese koymak, tongal', nemer2, kepçe gelin3, sayacı' ve emsali gibi deyimlerde yaşatmıştır. Bu gö­rüş üzerine denilebilir ki, Türk dili tarihi kendi araştırma çevresine aldığı alanı başlıca üç tarzda araştırır. 1. Bilumum dil abideleri ve muayyen bir çevrede konuşulan bir Türklehçe, şive ve ağız hususiyetleri üzerinde incelemeler yaptıktan sonra, onla­rın karakteri ve se...