30 The Download
0 Comment
25.12.2019 Upload date

Türk Büyükleri Serisi 054 - Şükrü Elçin - Âşık Ömer

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Türk Büyükleri Serisi 054 - Şükrü Elçin - Âşık Ömer

Aydın, Kırım ve Konya'da üç ayrı Gözleve'nin mevcut olması, araştırıcıları sık sık düşünce değiştirmeye yöneltmiştir. Bu konudaki son eserin sahibi Şükrü Elçin, çok eski bazı kaynaklardan yola çıkarak şu hükme varmaktadır: " Aşık Ömer'in vatanın Kırım Gözleve'si olduğu kuvvetle tahmin edilebilir" (Aşık Ömer,3).

Elçin'in kaynak olarak ele aldığı Dr. Bayçura'nın bilgilerine göre, babası kürk ticaretiyle uğraşan Abdullah adlı bir zattır; annesinin adı ise Şerife'dir. Doğum tarihini 1619 ve 1621 olarak verici kaynaklar tahminden öte gidememektedir. Bize göre tüm bu bilgiler, Kırım rivayetinin gayet güzel süslenmesiyle ilgilidir.

Adı Ömer olup bir ara, Adli mahlasını da kullanmıştır. Medreseye devam eden Ömer burada sarf, nahiv, mantık, maani, Arapça, Farsça, tefsir ve Dürer okumuştur. Hafız'ı, Sadi'yi burada öğrenmiş, şiirinin bilgi dağarcığını burada zenginleştirmiştir.

Pek çok yerler dolaşan Ömer'in Divan'ında, "Hafız Aşık Ömer" ibaresinin yer alması, çeşitli kaynaklarda saz çaldığının kayıtlı olması, onun değişik cephelerini ortaya koymaktadır.

1707'de öldüğüne dair söylenen tarihi ihtiyatla karşılayan EIçin, bu tarihin daha sonraki bir YIL olması gerektiği görüşündedir.