7 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Türk Büyükleri Serisi 033 - Metin Kayahan Özgül - Hersekli Ârif Hikmet

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Türk Büyükleri Serisi 033 - Metin Kayahan Özgül - Hersekli Ârif Hikmet

Hersek va­lisi Zülfikar Nafiz Paşa’nın oğlu. On bir yaşında büyükbabası tarafından tı­marlı süvari miralaylığı­na getirildi. Babasının ö­lümü üzerine ailece evvela Bosna’ya oradan da İs­tanbul’ a göç ettiler (1854). Medrese öğrenimi gördü, Sadaret Mektubi Kalemi’ne atandı. Sonra Cevdet Paşa’nın aracılığıyla adliyeye girdi. Ceza muhakemeleri zabıt katipliği, Bursa, Manastır, Kastamonu, Adana gibi şehirlerde Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkanlığı yaptı. İstanbul istinaf Mahkemesi üyeliğinde, başkanlığında bu­lundu (1897-1900). Son görevi Temyiz üyeliği idi (1901). Mezarı Topkapı’dadır.