12 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

Tuncer Baykara - Türk Kültür Tarihine Bakışlar (1)

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...dir.Türklere gelince, yukanda da kısaca belirttiğimiz üzere Z.Gökalp ile başlayan gelişmeler ayırmadan yanadır. Nitekim bu görüşü M. Turhan ile E.Güngör de devam ettirmişlerdir. Fakat Atatürk'ün sezebildiği kadanyla bu kavramlann özünde bir aynlık olmasa gerekir. Bu türden farklı görüşler, aynı zamanda Türk kültürünün de önemli bir meselesidir.Bizce birisi asıl, öteki O'nun neticesi olan "bilim" ile "teknoloji"yi ayıramayanlar, bu kavranılan ayırmak isterler. Oysa hem M. Turhan, hem de E. Güngör...