2 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Titus Burckhardt - İslam Tasavvuf Doktrinine Giriş

Tasavvuf

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...s» denir. (Bu aklın makamı beyin değil kalbtir. Efen­dimizin «Akıl kalbte bir nurdur» sözü bunu anlatır. Kur’- an’da da akletmek, -‘akledecek kalbler’ (Hacc 46D- kalbin etkinliği olarak vurgulanmıştır. Çev).2.) Bkz. Frithjof Schuon: De l’UnitĞ Transcendante des Religions (Dinlerin Aşkın Birliği Üzerine), GaUimard, Paris, 194R3.) Vahy’in bu tümel yasası dolaylı ve tekçi yapısı­na özgü bir biçimde dö olsa Kur’an’da dile getirilmiştir: «Peygamber ve müminler ona Rabbinden indirilene inan­dı. Tümü A...