0 The Download
0 Comment
02.12.2020 Upload date

Tez - Çağdaş Siyasal Teoride Etik Ve Siyaset İlişkisi - Levinas, Schmitt, Badiou

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...in deği2tirilemez olduğu vurgusu, hem de belirli bir toplumsal(ekonomik kurgunun tek alternatif olduğu kabulü, siyaset yapmanın da bir biçimi olarak dü2ünülmelidir. Öte yandan, siyasetin kendine has eğilimlerinin ahlaki bir kötülük ta2ıdığı kabulünü, pratik siyasetin yine güncel fakat farklı bir görünümüyle kar2ıla2tırmak da gereklidir, zira yirmi birinci yüzyıla ‘2er eksenine kar2ı insanlığın sava2ının ilanı’ ile girilmi2tir. Ahlaki nitelemelerin bizzat siyasetin dilini 2ekillendirdiği bu olgu,...