4 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Tevhîd Ve Hâlis Selefî Akîdenin Beyanı = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 329 KB

...en azîmi olduğunu bilirler ve O (sallAllahu aleyhi ve sellem)'i ta'zim ederler ve severler ve O'nun sevgisini tüm mahlukatın sevgisinin önüne geçirirler ve dinlerinin asıllarında/temel esaslarında ve fürûsunda O'na ittiba ederler. • O (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in kavlini ve hidayetini herkesin kavlinin ve kılavuzluğunun önüne geçirirler. • Allah'ın, hiç kimsede cem' etmediği faziletleri, hususîyeti ve kemalatı O Resûl (sallAllahu aleyhi ve sellem) için cem' ettiğine itikad ederler. O (sallAl...