0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Tevhid Risaleler= Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 678 KB

...tir.” Allah sana merhamet etsin! Bil ki her müslüman erkek ve kadına şu üç meseleyi öğrenmek ve gereğince amel etmek vaciptir. Birinci Mesele Hiç şüphesiz Allah (Subhanehu ve Tealâ) bizi yaratmış, rızıklandırmış ve asla başıboş bir halde bırakmamıştır. Bilakis rasuller göndermiştir. Kim kendisine gönderilmiş olan rasule itaat ederse cennete, kim de isyan ederse cehenneme girer. Allah (Subhanehu ve Tealâ) şöyle buyurmuştur: }إﹺنا أﹶرسلﹾنا إﹺلﹶيكﹸم رسولﹰا شاهدا علﹶيكﹸم كﹶما أﹶرسلﹾ...