13 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Tevfik Çavdar - Talat Paşa

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...ği, manayı vurgu-lamıştır. İşte böylesine çelişkili düşünce ve yazılarla tanımlanan Talât Paşanın gerçek hüviyetinin ortaya çıkarılması amacı da bu biyografi denemesinin nedenlerinden biri olmuştur. Araştırmamız süresince sınırsız yardımlarını gördüğüm Millî Kütüphane personeline, özellikle "Süreli Yayınlar" bölü-müne ayrıca minnetlerimi sunmayı bir görev bilirim. XIII Her gün bir az daha yalnız Robespiyer ve Fransa biraz uğultulu. Yalnızdır akşam yokedilen bir subay. Bilinmez ürkütülmüş atları ...