2 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Tesettur Olculeri = Ebu Abdulmumin = Mıhçı

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...ın erkeklere yumuĢak konuĢmalarının erkekleri tamaha düĢürdüğü için haram kılındığını görürüz; Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Ey peygamber kadınları, siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah’ın buyruğuna karĢı gelmekten) korunuyorsanız, sözü yumuĢak bir edâ ile söylemeyin ki, kalbinde hastalık bulunan kimse tamah etmesin; güzel, (kuĢkudan uzak bir biçimde) söz söyleyin.”(Ahzab 32) Yani kalbinde Ģehvet hastalığı olanlar kastedilmektedir. Öyleyse ihtilat olduğu takdirde bund...