3 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Tercüman 1001 Temel Eser 39- Alphonse De Lamartine - Türkiye Tarihi - İmparatorluk Yolu (Cilt-Iı)

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

... Tem ür bu hareketinden dolayı herkes tarafından m ethedilm ektedir. Bütün bun­lara rağmen seni m em nun etm ek için ve müslümanla- rın arzusuna boyun eğerek, Menteşe topraklarında göstereceğimiz bir yerde şato kurabilirsiniz.»Üstad—ı Âzam şatonun, bu kıyılara sahip küçük hıristiyanlık prensliklerin topraklarında değil, Osman­lI topraklarında kurulm asını istedi.«Sana verdiğim toprak benim toprağım dır, çünkü Menteşe Beyliği bana bağlıdır.» diye cevap verdi.Cüneyd'in annesi, karılan ve çocukları...